o nás     katalog domů     služby     reference     certifikáty     kontakt

nízkoenergetické domy


 

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

Tento rodinný dům se vyznačuje roční spotřebou tepla cca 80 kWh/m2 rok, tloušťkou obvodové stěny 300 až 350 mm a součinitelem prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,15 až 0,20 W/m2K.
Jako výplně otvorů používáme okna plastová, případně dřevěná s izolačním dvojsklem a plastové nebo dřevěné dveře.
K vytápění budovy je možno použít libovolný topný systém schopný pokrýt vypočtené tepelné ztráty budovy. Dispoziční uspořádání rodinného domu není zásadně omezeno tepelně technickými požadavky a je možno v maximální možné míře uspokojit požadavky zákazníka na umístění jednotlivých místností.


NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla 15 až 50 kWh/m2rok. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U = 0,10 až 0,15 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slučním svitem. na a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání. Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.


PASIVNÍ DŮM

Nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány roční spotřebou tepla méně než 15 kWh/m2rok. Tato hodnota je dosažena přidáním tepelně izolačního materiálu obvodových stěn, podlah a stropů tak, aby součinitel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U < 0,10 W/m2K.
Okenní a dveřní otvory je vhodné orientovat na stranu s nejvyšším slučním svitem. na a dveře jsou vybavena teplými rámečky z nerezu nebo plastu, izolačními trojskly a jsou systémově zabudována. S ohledem na tepelné ztráty je minimalizován počet otvorů, optimalizovány jejich rozměry a způsob otevírání, případně větrání.
Energetický režim budovy je navržen s ohledem na tepelné ztráty, způsob vytápění, větrání, ohřev užitkové vody, užívané elektrospotřebiče atd. Je přihlédnuto i k ostatním faktorům ovlivňujícím energetické nároky stavby, jako jsou orientace pozemku, převládající směr větru, osazení budovy do terénu, poměr ochlazované obálky domu a obestavěného prostoru, členitosti fasády, počtu osob atd. K hospodárnému využití tepla je vhodné využít řízeného větrání /rekuperace/. Teplo na ohřívání přicházejícího vzduchu může také pocházet ze systému ohřevu vody v objektu. Pro zvýšení úspory je možné systém doplnit solárními systémy pro podporu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.
S ohledem na zmíněné faktory probíhá i návrh uspořádání místností, jejich orientace ke světovým stranám a ochlazovaným částem fasády. Obecně platí, že k severní, tj. nejvíce ochlazované části fasády, jsou umístěny nebytové prostory, temperované na nižší teplotu a s minimálními požadavky na osvětlení.

Napište si o rozpočet: jindrasagip@seznam.cz   

Pavel Jindra - SAGIP   17. listopadu 1322, 564 01  Žamberk

Tel.: +420 465 324 334, Mobil: +420 777 611 038, mail: jindrasagip@seznam.cz