o nás     katalog domů     služby     reference     certifikáty     kontakt

rekonstrukce podkroví


 

V rodinných domech se nacházejí nevyužité půdní prostory, které v dnešní době čekají na rekonstrukci a vestavění obytného podkroví.

Tyto prostory tvoří atraktivní obytnou plochu pod šikmým prostorem skloubený s estetickými dřevěnými prvky krovu.

Není to ale tak snadný úkol, jak se může na první pohled zdát.

Před samotnou rekonstrukcí je potřeba si uvědomit spoustu pro a proti a zjistit potřebné informace. V první fázi je potřeba zjistit, zda se objekt nachází v chráněné krajinné oblasti nebo památkové péči. Tím se totiž může situace zkomplikovat hned na začátku. Pokud se v této oblasti nemůže zasahovat do střechy (jak výškově, tak budováním střešních oken či vikýřů) nemá smysl dál pokračovat v plánování vestavby.

Dalším důležitým krokem je konzultace s odborníky (stavebním inženýrem, statikem či architektem), kteří zkontrolují samotný stav nosných konstrukcí (krovu, stropu atd.) Je-li krov ve špatném stavu, není ekonomické rekonstrukci provádět a lepší je krov strhnout a navrhnout nový. Rizikové části konstrukce jsou především místa uložení trámů ke zdivu, místa se zvýšenou vlhkostí a kontroluje se narušení krovu biologickou korozí (plísně, houby, hmyz). Kladou se nároky na tepelnou ochranu budov, neprůzvučnost a protipožární ochranu.

Dříve se zobytnění podkroví řešilo spíše nástavbou, dnes moderní technologie a materiály umožňují rekonstruovat půdu s co nejmenšími změnami tvaru střešní konstrukce. Co se týče tvaru střechy, nejvýhodnější jsou mansardové střechy, ale nejčastější rekonstrukce probíhají u sedlových a valbových střech.
Vnitřní dělící konstrukce

Pokud chceme prostor pod střechou rozdělit pomocí příček, můžeme zvolit dva způsoby provedení. Prvním způsobem je mokré zdění, což je tradiční způsob zdění příček z cihel nebo jiných materiálů dle výrobce. Tento způsob má řadu nevýhod, jako je větší pracnost, větší váha a mokrý proces zdění. Jsou vhodné tam, kde chceme instalovat těžší zařizovací předměty např. WC či umyvadlo.

Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní stropní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u mokrého zdění se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek. Úprava povrchu toho tipu příčky závisí na vkusu investora, povrch můžeme omítnout, vytapetovat, vymalovat, dokonce i obložit keramickým obkladem.
 

 

 Napište si o rozpočet: jindrasagip@seznam.cz         

 

Pavel Jindra - SAGIP   17. listopadu 1322, 564 01  Žamberk

Tel.: +420 465 324 334, Mobil: +420 777 611 038, mail: jindrasagip@seznam.cz